• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Historia naszej szkoły zaczęła się w 1939r.

 

Image

Walory 1 LO w Hajnówce

Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwy stosunek do każdego ucznia a jednocześnie stawiamy wysokie wymagania!!!
Staramy się, aby szkoła była bezpieczna, bez nałogów i przemocy!!!
Prowadzimy programy profilaktyczne.
Kształtujemy kreatywność i samodzielność naszych uczniów.

  • Indywidulane podejście do każdego ucznia
  • Sprawiedliwie oceniamy
  • Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia
  • Rozwijamy społecznie
  • Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie
  • Przygotowujemy do przyszłości

W Naszej Szkole

Szkoła posiada:
pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne, pracownie informatyczne, multimedialne centrum informacyjne,bibliotekę szkolną i czytelnię,
salę gimnastyczną i kompleks boisk sportowych „Orlik”, salę terapeutyczną, gabinet pielęgniarki i stomatologa, stołówkę z kawiarenką dla uczniów.

Image