• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl
Image

Oddział Przygotowania Wojskowego
- REKRUTUJEMY -

Dołącz do nas

0
Rekrutantów
0
Zadowolonych
Image
Oddziały Przygotowania Wojskowego nowy program dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przy wsparciu MON a nadzorowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

OPW to pierwsze takie kompleksowe rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej wojskowością i chcącej podnosić swoje kwalifikacje z myślą o ewentualnej służbie wojskowej.

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

Szkolenie bojowe

taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe;

Szkolenie z wybranych przepisów prawa

w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych;

Szkolenie logistyczne

budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa;

Podstawy wychowania wojskowego

musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP.

Korzyści dla Ciebie

  • Uczniowie, którzy rozpoczną edukację w klasie wojskowej OPW będą mogli też liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto odbędzie taką służbę i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.
  • Preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej (część uczniów z programu jest już żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej - WOT).
  • Przyjęcie na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych).

Wydarzenia

- z życia szkolnego rekruta -

"I pamiętajcie wszyscy o jednym. Żołnierz polski bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski.

-Juliusz S. Tym, Polska 1. Dywizja Pancerna w Normandii


Nie czekaj
Dołącz do nas!