• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Patron Szkoły

Historia

23.06.1963 r. to szczególna data w historii Liceum Ogólnokształcącego. W tym dniu zostało nadane szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie oraz wręczono sztandar, który został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Podczas uroczystości odczytano uroczyście akt nadania, w którym wyrażone zostało pragnienie fundatorów: „…by sztandar stał się wyrazem więzi istniejącej pomiędzy młodzieżą szkolną a całym społeczeństwem naszego miasta oraz aby młodzież ucząca się w liceum była godnym spadkobiercą i kontynuatorem dzieła wielkiej uczonej…”.

Image

Dni Patronki Szkoły

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne obchody Dni Patronki Szkoły organizowane przez Samorząd Szkolny. Ich celem jest uświadomienie uczniom osiągnięć wielkiej uczonej. W ramach uroczystości organizowane są apele, wystawy prezentujące dorobek naukowy oraz konkursy wiedzy o patronce i konkursy plastyczne. Szczególnie uroczysty charakter miały obchody w roku 2011, który ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie. Członkowie Samorządu Uczniowskiego podczas uroczystego apelu przedstawili fabularyzowane scenki z życia uczonej. Spektakl został zaprezentowany również słuchaczom Uniwersytetu III Wieku w Hajnówce.


W pierwszym poczcie sztandarowym znaleźli się uczniowie: Danuta Minakowska, Krzysztof Szpilewski, Agnieszka Olszewska

Image

Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 roku w Warszawie.Była wybitną uczoną, dwukrotną  laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki. Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków — radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

W 1891 r. jako pierwsza kobieta w historii Sorbony dostała się na wydział fizyki i chemii. W Paryżu wyszła za francuskiego fizyka Pierre’a Curie. Po czterech latach wspólnych badań małżonkowie odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze, z których jeden na cześć Polski nazwali polonem, a drugi radem – od łacińskiego słowa radius (promień). W 1903 r. otrzymali za to nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz z fizykiem francuskim, Henri Becquerelem. Po tragicznej śmierci Pierre’a, władze Sorbony powierzyły Marii kierownictwo stworzonej dla niego katedry fizyki. W roku 1908 została pierwszą kobietą, profesorem Sorbony. W 1911 r. otrzymała ponownie Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej. Jest jedynym uczonym posiadającym dwie nagrody Nobla w różnych dziedzinach naukowych.

Maria Skłodowska-Curie miała dwie córki: Ewę Curie i Irenę Joliot-Curie. Irena w 1935 roku otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie sztucznej promieniotwórczości – syntezy nowych nuklidów promieniotwórczych.

Uczona zmarła 4 lipca 1934 roku we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi. W kwietniu 1995 roku w wyniku decyzji Prezydenta Francji – Francois Mitterranda i za zgodą rodziny, Prochy małżonków Curie przeniesione zostały do paryskiego Panteonu. Maria Skłodowska-Curie spoczęła jako pierwsza kobieta i pierwsza osoba urodzona poza Francją, uhonorowana za własne zasługi, pośród najznamienitszych Francuzów.

Źródło: http://muzeum-msc.plhttp://pl.wikipedia.orghttp://www.sklodowska.wortale.net