• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl
Nazywam się Iwona Młodzianowska i jestem pedagogiem szkolnym. Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji.

Telefon do kontaktu: 85 682 27 80

Zapraszam na indywidualne konsultacje

Drogi Rodzicu!

Podstawowym celem mojej pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogiczno- psychologicznej dla uczniów, podejmowanie różnorodnych działań w szkole i środowisku w celu wspomagania ich rozwoju osobistego oraz efektywności uczenia się. Działania te opierają się na współpracy z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Główną rolą jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole i poszukiwanie wraz z nauczycielami środków zaradczych w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych , dydaktyczno- wychowawczych, a także rodzinnych ucznia.

Poniedziałek

Porady i konsultacje dla rodziców
14:35-16:00


Wtorek

Porady i konsultacje dla uczniów i nauczycieli
8:00 - 12:30

Porady i konsultacje dla rodziców
14:00 - 15:00

Środa

Porady i konsultacje dla uczniów i nauczycieli
11:00 - 13:30

Czwartek

Porady i konsultacje dla rodziców
8:30 - 9:30

Porady i konsultacje dla uczniów i nauczycieli
11:30 - 13:30

Piątek

Nie pracuję
Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach