• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

„Wisława Szymborska Tanecznie”

23 kwietnia 2024 r. uczniowie liceum wraz z nauczycielami obejrzeli widowisko taneczne pt. ,,Zachwyt i Rozpacz – Wisława Szymborska Tanecznie'' w Hajnowskim Domu Kultury. Uczniowie hajnowskich szkół średnich tańcem opowiedzieli o życiu i twórczości polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.

Wystąpili: Wiktoria Rynkiewicz, Ania Sakowicz, Julia Wiertel z klasy I A, Wiktoria Garustowicz, Patrycja Kuczko, Noemi Siemieniuk, Otylia Urynowicz z klasy II A oraz Dominika Borowik, Maksymilian Barduszko i Łukasz Waśko z klasy III OPW. Pod okiem Pani Karoliny Gryciuk uczniowie pokazali swoje umiejętności w stylu jazzowym z elementami gimnastyki. Cześć młodzieży nie ma na co dzień kontaktu z tańcem. Mimo to ich występ i wiersze Szymborskiej w nowoczesnej aranżacji spodobały się publiczności.

Za odwagę i zaangażowanie nasi uczniowie otrzymali zasłużone brawa.

Justyna Wasyluk