• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Ślubowanie klas I

Obiecujemy, że nie zawiedziemy!

31 marca 2023 r. uczniowie klas pierwszych naszego liceum złożyli ślubowanie w obecności wiceministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym oczywiście rodzice ślubujących pierwszoklasistów. Uroczystość odbyła się na terenie siedziby Nadleśnictwa Hajnówka z uwagi na prace remontowe w szkole.

Wśród zaproszonych gości byli:

Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edukacji i Nauki

Jacek Bogucki – Senator RP

Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski

Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka

Ireneusz Kiendyś – wiceburmistrz

Joanna Kojło – wicestarosta

płk Paweł Lachowski – dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

płk Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

kpt. Wiktor Tkaczuk – przedstawiciel WCR w Bielsku Podlaskim

st. bryg. Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej

ppłk Roman Paszko – dyrektor Aresztu Śledczego

kom. Adam Siegień – Komendant Powiatowy Policji

Rafał Nowak – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka

ks. ppor. Paweł Filinowicz – kapelan 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce

ks. prał. Zbigniew Niemyjski – Dziekan Hajnowski

ks. mitrat Michał Niegierewicz – Dziekan Hajnowski

ks. Adam Pańczuk – wikary Parafii Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce

Przed uroczystym ślubowaniem głos zabrał m.in. wiceminister Dariusz Piontkowski, który w swoim przemówieniu podkreślił, iż cieszy się, że w naszym mieście jest tylu młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem i służyć ojczyźnie.
Ślubowanie przeprowadził w profesjonalny sposób por. Paweł Józefiak z 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce.
Wyróżnieni uczniowie – zarówno klasy przygotowania wojskowego, jak i klasy cywilnej ślubowali tradycyjnie na sztandar szkoły.
Z klasy I a: Antonina Maria Filinowicz, Aleksander Dziemiańczyk, Zuzanna Zera, Adrianna Żukowicka
Z klasy l OPW: Agnieszka Janusiewicz, Gabriela Siegień, Maksymilian Pryczynicz, Julia Kozłowska
Po uroczystym ślubowaniu przemówienia w imieniu swoich klas wygłosiły Magdalena Czyż i Martyna Dutkowska
Uczennice podziękowały Pani Dyrektor Wiolettcie Januszkiewicz oraz wszystkim nauczycielom za wsparcie, pomoc i motywację do nauki oraz doskonalenia swoich umiejętności.
Szczególne wyrazy wdzięczności zostały skierowane w kierunku żołnierzy, którzy wytrwale ćwiczyli z kadetami musztrę wojskową, dzieli się swoją wiedzą i udowodnili, że noszenie munduru jest zaszczytem, a służba dla Ojczyzny obowiązkiem każdego Polaka. Padło też stwierdzenie, że „wybór I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce był najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć do tej pory w swoim życiu”.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła grupa hajnowskich Mażoretek „Shock”, która swoim występem ubarwiła całą uroczystość.
Sylwia Sawicka
Foto: Zbigniew Dzwonkowski