• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2024 r. uczniowie kl. I A wraz z wychowawcą przygotowali apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nauczyciele i uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat Konstytucji z 1791 r., wysłuchali utworu muzycznego „Witaj Majowa Jutrzenko” oraz uczestniczyli w quizie historycznym z nagrodami.

3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono pierwszą w Europie a drugą na świecie (zaraz po amerykańskiej z 1787r.) Ustawę Rządową - Konstytucję 3 Maja.  Najważniejsze zapisy to m.in.: wprowadzenie trójpodziału władzy, zmiana ustroju państwa na monarchię konstytucyjną, regulacja praw i obowiązków obywatela oraz formalne zniesienie „liberum veto”.

Justyna Wasyluk