• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń

Po raz kolejny nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja. Tym razem tematem spotkania była neurodydaktyka, kreatywność i rola nauczyciela w procesie nauczania.

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Mordań – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz prezes Interaktywnego Centrum Edukacji i Usług “Inter-EDU”, która zaproponowała kilka ćwiczeń pobudzających wyobraźnię i zwiększających pomysłowość.

Była to dobra okazja do międzyszkolnego spotkania nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chętnie dyskutowali i reagowali na bieżąco na treści prezentowane podczas szkolenia.

Szkolni koordynatorzy projektu

Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021  oraz budżetu państwa.

hajnowka odnowa partnerzy