• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

I miejsce w konkursie „Biznes z mojej okolicy” Edycja 2023

14 grudnia 2023 r. odbyła się uroczysta gala w Hajnowskim Domu Kultury, podczas której przyznano nagrody w dwóch konkursach pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”: w kategorii szkół ogólnokształcących i szkół o profilu zawodowym oraz „Biznes z mojej okolicy”. Przyznano również nagrodę internautów za największą liczbę głosów uzyskanych w głosowaniu internetowym.

Konkurs, którego organizatorem jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, skierowany był do uczniów hajnowskich szkół średnich. Przez kilka miesięcy młodzież uczestniczyła w szkoleniach i spotkaniach doradczych z hajnowskimi przedsiębiorcami w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Uczniowie z klas II i III mieli za zadanie opracowanie biznesplanu opartego o potencjały i zasoby lokalne, co miało na celu zachęcenie uczestników do zakładania w przyszłości nowych firm w mieście. Młodzi ludzie przygotowali opisy pomysłu na biznesplan, prezentacje multimedialne oraz krótkie filmy, które były oceniane przez komisję konkursową, czyli przedstawicieli lokalnych i ponadregionalnych instytucji z otoczenia biznesu, samorządu Miasta Hajnówka oraz miejscowych przedsiębiorców zaangażowanych w realizację projektu.

I miejsce w konkursie „Biznes z mojej okolicy” i nagrodę w wysokości 4000 złotych z rąk burmistrza miasta Pana Jerzego Siraka i prezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Pana Marka Dźwigaja odebrały Oliwia Fedorów i Maja Zielińska z klasy IV a. Uczennice na podstawie zebranych w trakcie wizyt studyjnych materiałów i doświadczeń przygotowały film reklamowy przedsiębiorstwa Pronar.

Galę uświetnili również swoim występem performerzy z Fair Play Crew. Grupa pochodząca z Białegostoku znana jest w wielu miejscach na świecie. Artyści najpierw wystąpili na deskach Hajnowskiego Domu Kultury, dając bardzo udane show a następnie opowiedzieli o swoich początkach w branży, pasji do tańca, o zdobytych doświadczeniach oraz podjętych działaniach biznesowych.

Justyna Wasyluk

Image
Image
Image