• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

Dzień Książki

1 czerwca br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Książki. To wydarzenie jest jednym z działań, jakie realizujemy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na które szkoła otrzymała dotację na zakup książek i sprzętu do biblioteki szkolnej. Wydarzeniem Dnia Książki był konkurs międzyklasowy na najciekawszą promocję książek. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań, do których przygotowywali się od kilku miesięcy. Efekty pracy były oceniane przez przedstawicieli klas, bibliotekarza i pedagoga szkolnego. Uczniowie rywalizowali o nagrodę finansową – 500 zł. Poziom prac przygotowanych przez uczniów był naprawdę wysoki. Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, w których polecali interesujące książki, np. „Święto ognia” J. Małeckiego, „Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata” B. Alire Saenz, „Flaw (less). Opowiedz mi naszą historię” M. Łabędkiej, „Małego księcia” A. de S. Exupery, „Okrutny książę” H. Black, „To kłamstwo cię zabije” Ch. Pitcher i in. Prezentacje wyróżniały się ciekawą szatą graficzną i zawierały uzasadnienia, dlaczego wymienione książki warto przeczytać. Kolejnym zadaniem były plakaty poświęcone książkom. I tu również zobaczyliśmy, jak wielu uczniów w naszej szkole ma talenty plastyczne. Powstały prace na wysokim poziomie artystycznym. Talenty aktorskie ujawnili uczniowie podczas głośnego czytania wybranych fragmentów książek. Po pięknym odczytaniu fragmentu „Lalki” B. Prusa przez Maję Krysztofiak z kl. II a od razu zapragnęliśmy przeczytać tę książkę. Można przypuszczać, że odczytanie fragmentu „Szewców” St. I. Witkiewicza z podziałem na role przez Olę Lubowicką I Gabriela Szczerbę z kl. IIIa, zachęciło do przeczytania tej pozycji najzagorzalszych przeciwników lektur szkolnych. Świetne zdjęcia – „Juliusz Cezar”, bohater dramatu Williama Szekspira, w którego wcielił się Kacper Dudicz z kl. I OPW, „Scena z Lilii Wenedy” wykonane przez uczniów klasy II a, „Ania z Zielonego Wzgórza”, w którym mogliśmy rozpoznać Oliwię Fedorów z kl. III a – kolejne zadanie do wykonania dla uczestników konkursu, które również pokazało pomysłowość i inwencję twórczą młodzieży. O tym, jak ciekawe prace wykonali uczniowie świadczą zdjęcia z konkursu. Zwycięzcą konkursu na najciekawszą promocję książek zostały klasy II a i III a (z nieoficjalnych źródeł wiemy, że nagroda finansowa zostanie „skonsumowana” na wspólnej wycieczce). Klasy te zaprezentowały prace na wysokim poziomie. Gratulujemy! Wielkie podziękowania należą się wychowawcom klas za włączenie się do konkursu. Gratulujemy! Dziękujemy zwycięzcom i zwyciężonym za włożoną pracę. Społeczność naszej szkoły dowiodła, że można na nią liczyć, że ma ogromny potencjał: talenty, ciekawe pomysły i zapał do pracy. Tu nie było przegranych, bo przecież chodzi o wspólne „fajne” działania i dobrą zabawę.

Celina Orzechowska, bibliotekarz szkolny